1. KINTO Share
 2. Sådan virker det
 3. Vilkår og betingelser

KINTO Share

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser – KINTO Share

17-05-2021

 

1. INDLEDNING

1.1 Disse vilkår ("Vilkår") gælder for leje af person- og varebiler gennem KINTO, der er ejet og drevet af Toyota Motor Europe NV/SA og/eller Toyota Danmark A/S.  

1.2 KINTO kan kontaktes på: KINTO, Toyota Danmark A/S, Dynamovej 10, 2860 Søborg, e-mail: contact@kinto-mobility.dk, telefon +45 80 20 30 40.

1.3 Såvel enkeltpersoner som medarbejdere kan leje gennem KINTO Share (til Privat Brug eller til Professionelt brug), når Brugeren har oprettet en KINTO Share Konto som beskrevet i pkt. 5 nedenfor. Foreninger og organisationer kan i visse tilfælde ligeledes oprette en brugerkonto og herefter give sine medlemmer adgang til at leje gennem KINTO Share på tilsvarende vilkår.

1.4 Disse Vilkår omfatter tjenesten KINTO Share.

 

2. DEFINITIONER

2.1 Ved "Konto" forstås din konto, der er tilgængelig via KINTO Shares online bestillingssystem.

2.2 Ved "Tilknyttet selskab" forstås enhver enhed, der direkte eller indirekte kontrollerer, kontrolleres af eller er under fælles kontrol med en anden enhed.

2.3 Ved "App" forstås mobilapplikationen til iPhone og Android designet og ejet af TDK og/eller TME, der giver adgang til Tjenesten (inklusive relateret dokumentation, indhold, materiale, digitale billeder, stockfotografier, clipart, skrifttyper, lyde eller andre kunstneriske værker leveret i forbindelse hermed),

2.4 Ved "KINTO Shares online bestillingssystem" forstås Hjemmesiden og App (alt efter hvad der er relevant).

2.5 Ved "Privat Brug" forstås din brug af Tjenesten uden for dit ansættelsesforhold.

2.6 Ved "Professionelt Brug" forstås din brug af Tjenesten som en del af din ansættelse hos din arbejdsgiver, og som hjælper dig til at præstere det, du skal.

2.7 Ved "Tjeneste" forstås KINTO Share-tjenesten, der er stillet til din rådighed via KINTO Shares online bestillingssystem bestående af et brugervenligt reservations- og bestillingssystem til leje af et køretøj til din Professionelle Brug og/eller Private Brug (afhængig af relevans).

2.8 Ved "Support" forstås levering af supporttjenester fra enten os, et af vores Tilknyttede Selskaber eller en Tredjepartstjenesteudbyder til din brug af Tjenesten i overensstemmelse med pkt. 9 nedenfor.

2.9 Ved "Vilkår" forstås nærværende vilkår.

2.10 Ved "TDK" forstås Toyota Danmark A/S, et aktieselskab, der er stiftet i henhold til dansk lovgivning, med hjemsted på Dynamovej 10, 2860 Søborg, Danmark, og registreret under CVR-nr. 48456316.

2.11 Ved "Tredjepartsudbyder" forstås enhver anden tjenesteudbyder end TDK, TME eller andre af ​​vores Tilknyttede Selskaber, og som medvirker til at levere Tjenesten eller Support til dig.

2.12 Ved "TME" forstås Toyota Motor Europe NV/SA, et selskab med begrænset ansvar registreret under belgisk lov, med hjemsted på Avenue du Bourget 60, 1140 Bruxelles, Belgien, og registreret i Crossroads Bank of Enterprises under registreringsnummer 0441.571.714.

2.13 Ved "Hjemmeside" forstås den Hjemmeside, der er tilgængelig på https://www.kinto-mobility.dk/kinto-share.

2.14 Ved "Bruger", "dig" eller "din" forstås enhver fysisk eller juridisk person, der abonnerer på Tjenesten via en Konto.

2.15 Ved "KINTO", "vi", "os" og "vores" forstås, afhængigt af konteksten, TME eller TDK.

 

3. BRUG AF VORES APP

3.1 App’en er licenseret til dig, ikke solgt til dig. Du kan gratis installere eller få adgang til App’en (med undtagelse af de potentielle omkostninger, der opkræves af din mobil­operatør) på din mobile enhed.

3.2 Med forbehold for din accept og overholdelse af disse Vilkår giver vi dig hermed en begrænset, ikke-eksklusiv licens, som hverken kan viderelicenseres eller videre­overføres (alt efter hvad der er relevant) til (a) at installere eller få adgang til App’en på en eller flere kompatible mobilenhed(er), som du ejer eller har legitim råderet over, og (b) at bruge App’en til at få adgang til Tjenesten, se dokumentation, materiale, information og data, der gøres tilgængeligt for dig via App’en, og (c) at indtaste data og anden information via App’en.

3.3 Den internetforbindelse, der kræves for at kunne bruge App’en, og de eventuelle omkostninger (f.eks. udgifter til mobildata), der er forbundet med din brug af App’en, er alene dit ansvar og sker udelukkende for din regning. Overførsel og modtagelse af realtidsopdateringer til og fra App’en kræver en online-forbindelse (f.eks. Wi-Fi, 3G, 4G, 5G, LTE) mellem din mobile enhed og Internettet. Udgifterne hertil er et anliggende mellem dig og din kommunikationstjenesteudbyder i henhold til jeres indbyrdes aftale og til udbyderens gældende betalingsbetingelser.

3.4 Opdateringer, fejlrettelser, forbedringer eller forbedringer af funktioner eller andre data vedrørende App’en sendes til dig til download på din mobile enhed.

3.5 Alle Immaterielle Rettigheder, titel, adkomst og interesse i og som vedrører App’en og den software, der understøtter Tjenesten, tilhører TME og/eller TDK og/eller vores licensgivere.

3.6 Du må ikke, hverken i eget navn eller gennem andre, (a) sælge, leje, lease, videresælge, udlåne eller på anden måde give adgang til App’en til nogen tredjepart; (b) uden vores forudgående samtykke genskabe komponenter, dekompilere, ændre, adskille eller udarbejde enheder, som er afledt af App’en; (c) forsøge at rekonstruere eller finde kildekode eller underliggende ideer, algoritmer, filformater, datastrukturer eller andre aspekter af App’en; (d) fjerne, ændre eller tilsløre produkt- eller tjeneste-identifikatorer, copyright, varemærke eller anden angivelse om immaterielle rettigheder eller meddelelser, instruktioner, ansvarsfraskrivelser eller andre kendetegn fra nogen del af App’en; (e) overføre eller på anden måde udsætte App’en for virus, orm, trojansk hest, tidsbombe, webfejl, spyware eller enhver anden computerkode, fil eller program, der kan eller er beregnet til at skade eller kapre driften af hardware, software eller telekommunikationsudstyr, eller enhver anden faktisk eller potentielt skadelig, forstyrrende eller invasiv kode eller komponent; (f) sælge, licensere eller med kommercielt formål udnytte brugen af eller adgangen til App’en; (g) overføre eller videregive din kontoadgangskode, heller ikke midlertidigt, til en tredjepart; (h) bruge App’en til ulovligt, umoralsk eller uautoriseret formål, (i) bruge App’en til ikke-personlige eller kommercielle formål uden vores eller vore Tilknyttede Selskabers udtrykkelige forudgående skriftlige samtykke, eller (j) tilgå eller bruge Tjenesten til bedragerisk, kriminel, ærekrænkende, chikanerende eller skadevoldende formål eller at deltage i eller fremme ulovlig aktivitet eller at bryde, krænke eller overtræde tredjemands immaterielle ejendomsret, privatliv eller andre rettigheder eller immaterielle rettigheder.

3.7 Varemærker ejes eller kontrolleres af Toyota Group, uanset om de indgår i App’en eller ej, og logoer relateret til ovenstående er Toyota Groups varemærker eller servicemærker, der ejes af os eller vores licensgivere. Bortset fra det, der kræves for din brug af og adgang til App’en og Tjenesten, har du ikke ret til at bruge sådanne mærker uden tilladelse fra den respektive ejer. Du må ikke fjerne, tilsløre eller ændre nogen af de beskyttede meddelelser, der er påført eller indeholdt i App’en eller i tjenester relateret til App’en.

3.8 I dette pkt. skal "Immaterielle Rettigheder" forstås som alle juridiske rettigheder eller interesser, der er godtgjort ved eller er indeholdt i: (a) enhver idé, design, koncept, teknik, opfindelse, opdagelse eller forbedring, uanset patenterbarhed, men inklusive patenter, patentansøgninger, forretningshemmeligheder og know-how; (b) ethvert forfatterværk, uanset om det kan ophavsretsbeskyttes, men inklusive ophavsret og eventuelle moralske rettigheder anerkendt ved lov; (c) ethvert varemærke, handelsnavn eller servicemærke og (d) alle andre immaterielle rettigheder, ejendomsret, ejendomsret eller lignende rettigheder, herunder tilhørende goodwill, og i hver enkelt tilfælde på global basis.

3.9 Alle produkter og tjenester, der er annonceret i App’en, kan trækkes tilbage eller ændres når som helst uden varsel. Kontakt din autoriserede forhandler for oplysning om tilgængelighed og produkt- og tjenestespecifikation, inden du bestiller dem. Alle priser, der vises i App’en, er anbefalede detailpriser. Priser vedrørende finansieringspakker er alene vejledende og er underlagt disses vilkår og betingelser. Det betyder, at prisen for finansieringspakker kan afvige fra den faktiske pris, der oplyses af en officiel forhandler for et bestemt produkt eller en bestemt tjeneste.

 

4. UDBUD AF TJENESTERNE

4.1 Privat Brug

4.1.1 KINTO Share udbydes på lejebasis til Privat Brug til forbrugere, der er oprettet som brugere i KINTO Shares online bestillingssystem, og som til enhver tid opfylder betingelserne i disse Vilkår.

4.1.2 Lejes en bil til Privat Brug, opkræves Brugeren direkte.

4.1.3 En Privat Bruger kan derudover tegne et medlemskab, jf. information herom på www.kinto-mobility.dk/kinto-share.

 

4.2 PROFESSIONELT BRUG

4.2.1 KINTO Share udbydes til virksomheder, der har oprettet en Konto, hvorefter virksomhedens medarbejdere kan leje biler til Professionelt Brug.

4.2.2 KINTO Share stiller et antal person- og varebiler til rådighed for virksomheden, som virksomhedens medarbejdere kan leje til Professionelt Brug. Bilen er lejet til Professionelt Brug, når dette angives i KINTO Shares online bestillingssystem i forbindelse med lejen.

4.2.3 Lejes en bil til Professionelt Brug, opkræves virksomheden for lejen.

4.2.4 Virksomheden eller vi opretter virksomheden som Bruger i KINTO Shares online bestillingssystem. Virksomheden oprettes med CVR-nr., adresse, telefonnummer, e-mailadresse og enten betalingskort eller faktureringsoplysninger. Virksomheden må ikke overdrage sit login til andre eller lade andre benytte virksomhedens login.

4.2.5 Når en virksomhed har oprettet sin konto, modtager virksomheden en kode, der skal anvendes, når virksomhedens medarbejdere registrerer sig på deres Konto til at leje en bil gennem virksomhedens KINTO Share Konto (se pkt. 5 nedenfor). Når virksomheden har udleveret denne virksomhedskode til en medarbejder, hæfter virksomheden for alle indgåede lejeaftaler ved brug af virksomhedens virksomheds­kode.

4.2.6 Det er en betingelse for, at virksomhedens medarbejdere kan leje en bil gennem KINTO Share, at såvel virksomheden som den enkelte medarbejder er oprettet i KINTO Shares online bestillingssystem. Medarbejderen skal til enhver tid opfylde kravene i nærværende Vilkår.

4.2.7 I forbindelse med oprettelsen af en lejeaftale skal medarbejderen oplyse, om bilen lejes til Privat Brug eller til Professionelt Brug. Det er virksomhedens eget ansvar, at medarbejderne overholder virksomhedens interne regler for leje af biler via KINTO Share.

4.2.8 Pkt. 4.2.1 til 4.2.6 gælder også for visse foreninger og organisationer, der har oprettet en Konto. I givet fald kan en forening eller organisation give sine medlemmer adgang til at leje bilen ved brug af foreningens/organisations Konto på samme vis, som virksomheder giver sine medarbejdere adgang hertil.

 

5. OPRETTELSE SOM BRUGER

5.1 For at blive oprettet som KINTO Share Bruger, skal personen registrere sig i KINTO Shares online bestillingssystem og oprette en KINTO Share Konto.

5.2 Ved oprettelsen skal Brugeren oplyse navn, kørekortnummer, fødselsdato, privatadresse, telefonnummer, personlig e-mailadresse og betalingsoplysninger. Hvis Brugeren skal knyttes til virksomhedens Konto, skal Brugeren indtaste den virksomhedskode, som virksomheden blev tildelt ved oprettelsen af virksomhedens konto. Derudover skal Brugeren uploade en kopi af sit kørekort sammen med et foto af Brugeren selv, hvoraf også forsiden af kørekortet fremgår.

5.3 For at være berettiget til at bruge Tjenesten skal brugere opfylde følgende:

 • være mellem 18 og 80 år
 • på nøjagtig, sandfærdig og fyldestgørende måde afgive alle persondata og anden obligatorisk information og dokumentation, der  udbedes under brugerregistrerings­processen (anden data kan eventuelt udbedes på frivillig basis)
 • acceptere disse Vilkår og alle opdaterede vilkår ved at sætte kryds i feltet i KINTO Shares online bestillingssystem
 • være indehaver af et gyldigt kørekort, kategori B eller tilsvarende, som er udstedt inden for Den Europæiske Union (kørekort udstedt udenfor Den Europæiske Union og/eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde eller Schweiz accepteres alene, hvis de ledsages af en international køretilladelse eller en gyldig oversættelse af det nationale kørekort), der gælder i mindst 12 måneder, og
 • ikke at have fået dom for kørsel under indflydelse af alkohol eller stoffer i de seneste to år, inden abonnementet på Tjenesten indgås.

5.4 Det er dit ansvar at beskytte din adgangskode til brug af Tjenesten og forhindre unødig brug eller adgang fra tredjeparter. I tilfælde af tab eller mistanke om tab af en af dine adgangskoder, skal du straks lave nye, eller - hvis det ikke er muligt - enten bruge indstillingen Glemt Kodeord i App’en eller underrette os med det samme, så vi kan træffe passende foranstaltninger. I pkt. 1.2 beskrives, hvordan du kontakter os.

5.5 Du er til enhver tid ansvarlig for rigtigheden af ​​persondata eller andre data, der leveres til os under registreringsprocessen, og vi kan under ingen omstændigheder drages til ansvar for tab eller skade, en part måtte lide som følge af forfalskning af og unøjagtighed i de af dig til brug for registreringen leverede oplysninger og dokumentation. Hvis du har brug for at ændre personlige oplysninger på din konto, bedes du kontakte os hurtigst muligt, så vi kan foretage de nødvendige ændringer.

5.6 Registrering sker ikke automatisk. Accept af din registrering er betinget af vores godkendelse efter eget skøn og/eller yderligere kriterier, der fra tid til anden fastlægges af os og/eller vores Tilknyttede Selskabet og/eller vores/deres forsikrings­udbydere.

5.7 I tilfælde af at vi (eller et af vores Tilknyttede Selskaber) af en eller anden grund ikke kan validere ​​de dokumenter, du har leveret, kan vi forlange, at du sender et af disse dokumenter en gang til med henblik på validering. Hvis du under registreringsprocessen ved en fejl uploader en forkert dokumentation, skal du ringe til vores supporttjeneste, hvis nummer vil fremgå, når du har tilmeldt dig App’en.

5.8 Hvis du mister eller ødelægger ​​den mobile enhed, som App’en er downloadet på, skal du straks meddele os dette, så vi kan blokere App’en, så forkert brug heraf undgås. Du får besked via e-mail om, at brug af A​pp’en er blokeret. Får vi ikke besked om tab eller ødelæggelse af din mobilenhed, vil du blive holdt ansvarlig for eventuelle skader, der kan være forårsaget af denne grund, især hvis tabet medfører risiko for tyveri, beska­digelse eller misbrug af et køretøj.

5.9 Mister du dit kørekort eller afmeldes dette, vil retten til at bruge denne service straks blive suspenderet i den periode, hvor kørekortet er mistet eller tilbagetrukket. Du skal uden unødig forsinkelse give os besked om suspensionen eller begrænsning i din ret til at føre et køretøj, om virkningen af ​​et eventuelt kørselsforbud eller midlertidig tilbagetrækning eller tilbageholdelse af dit kørekort. Når kørekortet er blevet fornyet eller genskabt efter tilbagetrækningen, skal du validere det for at kunne begynde at bruge Tjenesten igen.

5.10 Vi forbeholder os ret til at afvise registrering, hvis vi har grund til at tro, at du ikke vil respektere disse Vilkår, eller hvis der opstår mistanke om uautoriseret, svigagtig eller forkert brug af dine adgangskoder. Du har i så tilfælde ikke ret til at klage eller kræve erstatning.

 

6. LEJE OG AFBESTILLING

6.1 Al leje og afbestilling af biler sker via KINTO Shares online bestillingssystem.

6.2 For at afhente, åbne, bruge og aflevere en lejet bil skal Brugeren downloade App’en.

6.3 Brugeren logger ind på KINTO Shares online bestillingssystem med sit personlige login og opretter en lejeaftale for en bestemt bil i en bestemt lejeperiode. Brugeren modtager derefter en bekræftelse på den oprettede lejeaftale på den e-mailadresse, som blev registreret af Brugeren i KINTO Shares online bestillingssystem. Køretøjet skal være bestilt, før det kan afhentes. Et køretøj kan kun bruges, hvis det er bestilt på forhånd, og Brugeren har modtaget en ordrebekræftelse.

6.4 Vi kan ikke garantere, at der er ledige køretøjer, men vi bestræber os i rimelig grad på at sikre ledige køretøjer, der kan imødekomme bestillingen. Uanset ovenstående kan vi afvise din bestilling uden begrundelse. Bestillingen af ​​et køretøj anses for bekræftet, når vi skriver en meddelelse herom til dig i KINTO Shares online bestillingssystem.

6.5 Køretøjet kan lejes når som helst i døgnet: ​​køretøjer, der lejes til Privat Brug via en KINTO Share Konto, kan dog have begrænset tilgængelighed alt efter vilkårene i vores aftale med virksomheden.

6.6 Brugeren kan til enhver tid inden lejeperiodens begyndelse annullere reservationen i KINTO Shares online bestillingssystem. En reservation kan ikke annulleres på anden måde. Hvis en lejeaftale til Privat Brug annulleres mindre end fire timer før lejeperioden begynder, opkræves et afbestillingsgebyr på DKK 200. Der opkræves intet gebyr for annullering af lejeaftaler til Professionelt Brug. Brugeren kan ikke annullere leasingaftaler, der er indgået i henhold til pkt. 10.3 nedenfor.

6.7 Hvis en Bruger, der har oprettet en lejeaftale til Privat Brug, ikke afhenter køretøjet inden for lejeperioden, lægges et gebyr på DKK 200 kr. til minimumssatserne i pkt. 10 i disse vilkår. Der opkræves ikke gebyr for manglende afhentning af køretøj til Professionelt Brug; dog vil gældende minimumsafgift blive opkrævet i henhold til pkt. 10 nedenfor. Køretøjer, der er leaset i henhold til pkt. 10.3, skal betales for hele leasingperioden, uanset om køretøjet afhentes eller ej.

 

7. AFHENTNING AF BILEN

7.1 Brugeren skal ved lejeperiodens begyndelse afhente bilen på den plads, som er anvist i App'en. Brugeren skal bruge App'en til at låse bilen op. Biler lejet i henhold til pkt. 10.3 skal afhentes hos den anviste KINTO forhandler. Her udleveres alene en fysisk nøgle.

7.2 Inden bilen tages i brug, skal Brugeren undersøge bilens stand. Indvendigt tjekkes advarselslamper, og fejl skal afhjælpes inden kørsel. Udvendigt tjekkes for skrammer, buler, punkteringer o.l.

7.3 Eventuelle fejl og mangler indberettes via App’en.

7.4 Brugeren må ikke anvende bilen, hvis den fremstår skadet og/eller i ikke forskriftsmæssig stand, eller hvis der opleves køretekniske problemer. Gør Brugeren os ikke opmærksom på skader og mangler inden brug af bilen, hæfter Brugeren for sådanne eventuelle skader og mangler ved bilen.

 

8. AFLEVERING AF BILEN

8.1 Brugeren skal senest aflevere bilen ved lejeperiodens udløb.

8.2 Aflevering er korrekt foretaget, hvis følgende er opfyldt:

 • Bilen er afleveret på den plads, som er anvist i App’en, og Brugeren har registreret, at bilen er afleveret. Hvis den anviste plads er optaget, når bilen skal afleveres, skal bilen parkeres på den nærmeste, lovlige parkeringsplads uden tidsbegrænsning, og Brugeren skal meddele os dette ved brug af kontaktinformationen angivet i pkt. 1.2. Aflevering af biler lejet i henhold til pkt. 10.3. skal ske hos samme KINTO-forhandler, som bilen blev afhentet hos.
 • Bilen indeholder alle nødvendige papirer, nøgler og benzinkort.
 • Bilen er inspiceret for skrammer, buler, kontrollamper, fejl og mangler,  og disse er rapporteret i App’en.
 • Bilen indeholder alt dertil hørende udstyr.
 • Bilen er tømt for affald og personlige ejendele.
 • Bilen fremtræder i samme stand som ved udleveringen.

8.3 Hvis bilen afleveres efter udløbet af lejeaftalen om Privat Brug, opkræves udover lejeprisen et gebyr på DKK 200 i, medmindre Brugeren forinden har kontaktet kundeservice og orienteret om forsinkelsen. Der opkræves ikke gebyr ved for sen aflevering af bil under lejeaftaler til Professionelt Brug.

8.4 Hvis rengøring af bilen udover almindelig støvsugning og vask er nødvendig, betaler Brugeren alle omkostninger herved.

 

9. SUPPORT

9.1 Tjenesten inkluderer Support i rimeligt omfang ved din brug af Tjenesten, App’en og køretøjet, inklusive, men ikke begrænset til, vejassistance.

9.2 Hvis dit behov for Support (inklusive vejassistance) opstår som følge af en overtrædelse af disse Vilkår eller en overtrædelse af trafikreglerne, kan du eller din arbejdsgiver blive debiteret for supportomkostningerne.

 

10. PRIS OG BETALING

10.1 Prisen for leje af bil til såvel Privat Brug som Professionelt Brug beregnes pr. kørt kilometer og et dagsgebyr. Ved Privat Brug kan tillige opkræves et medlemsgebyr. Dagsgebyret betales alene pr. hele døgn, ikke for påbegyndte dage.

10.2 Kørsel afregnes efter de priser, der er gældende på kørselstidspunktet. Gældende priser fremgår af den til enhver gældende prisliste på: www.kinto-mobility.dk/kinto-share

10.3 En Bruger kan vælge at indgå en aftale om leje af et køretøj i en kort periode (korttidsleasing), hvor køretøjet udelukkende er til brugerens rådighed. Sådan lejeaftale indgås ved indtastning af en promokode i KINTO Shares online bestillingssystem, hvorefter Brugeren har forpligtet sig til at leje af den pågældende bil i den periode, der fremgår af promokoden. Promokoden og den dertil relaterede forpligtede lejeperiode fremgår af den til enhver tid gældende prisliste. Aftalen er uopsigelig i denne leje­periode.

10.4 Prisen for den reserverede tur vil blive oplyst til Brugeren når bilen bestilles (muligvis som et estimat, hvis den fulde pris for den reserverede tur ikke er beregnet).

10.5 Når Brugeren af en lejebil har registreret bilen afleveret, sender vi umiddelbart herefter en faktura på den samlede pris.

10.6 Ved leje af bil til Privat Brug opkræves betaling hos Brugeren, og prisen for leje samt eventuelle omkostninger og gebyrer debiteres det betalingskort, som Brugeren har registreret i forbindelse med oprettelsen af sin KINTO Share Konto. Efter korrekt aflevering af bilen modtager Brugeren en kvittering på den e-mailadresse, der er angivet ved oprettelsen af brugerens KINTO Share Konto.

10.7 Ved leje til Professionelt Brug kan virksomheden vælge at betale en faktura eller ved træk på det betalingskort, som virksomheden har angivet ved oprettelsen af virksomhedens Konto. Faktura vil blive sendt til den e-mailadresse, som virksomheden har registreret i KINTO Shares online bestillingssystem. For leje af biler til Professionelt Brug sender vi derudover en månedlig opgørelse til den e-mailadresse, som virksomheden har registreret ved oprettelsen i KINTO Shares online bestillingssystem. Fakturaer for billeje til Professionelt Brug skal betales, så fakturabeløbet er indgået på vores bankkonto senest fjorten (14) dage fra fakturadatoen.

10.8 Hvis betaling ikke sker rettidigt, sendes rykker, og der opkræves et rykkergebyr på DKK 100 vedrørende betaling til Privat Brug og DKK 250 vedrørende betaling til Professionelt Brug. Derudover har vi ret til at spærre brugerens adgang til KINTO Shares online bestillingssystem, indtil betaling sker. Ved forsinket betaling forbeholder vi os derudover retten til at opkræve morarenter og betaling af omkostninger.

 

11. BRUG AF BILEN

11.1 Brug af bilen skal ske i overensstemmelse med de til enhver tid gældende prislister, instruktionsbøger, forsikringsbetingelser samt nærværende Vilkår.

11.2 Der gælder ingen øvre grænse for antal kørte kilometer i lejeperioden (virksomheder kan dog have fastsat interne regler for medarbejderes brug af lejebil). Det er virksomhedens eget ansvar, at medarbejderne overholder virksomhedens interne regler. Hvis bilen lejes i henhold til pkt. 10.3 ovenfor, vil der være en øvre grænse for antal km inkluderet i den aftalte leje. Kørte km udover det aftalte afregnes da særskilt.

11.3 Ved påfyldning af brændstof i lejeperioden anvendes KINTO Shares brændstof-betalingskort, der ligger sammen med køredokumenterne i bilens handskerum. Brændstof-betalingskortet må ikke bruges til andet formål end at påfylde brændstof på den lejede bil. Overtrædelse heraf vil uden yderligere varsel medføre opsigelse af aftalen med Brugeren samt krav om betaling af de omkostninger, som vi er blevet påført ved den uretmæssige brug af kortet. Ved billeje i henhold til pkt. 10.3. betaler Brugeren selv for brændstof og alle øvrige brugsvæsker. Derfor udleveres der så ikke noget KINTO Shares brændstofbetalingskort.

11.4 Køretøjet må kun føres af den Bruger, der har tilmeldt sig brugen i KINTO Shares online bestillingssystem.  Hvis køretøjet lejes i henhold til pkt. 10.3, kan det føres af et husstandsmedlem, forudsat at dette medlem opfylder alle krav til brugen af et køretøj under disse Vilkår.

11.5 Bilen må kun føres af Brugeren, hvis Brugeren har gyldig ret til at føre bilen og ikke har fået inddraget, frakendt, indskrænket sit kørekort eller mistet evnen til at føre en bil på forsvarlig vis.

11.6 Brugeren må ikke benytte bilen i ulovligt øjemed eller på ulovlig måde, herunder efter indtagelse af alkohol, narkotika eller anden form for rusmiddel, der nedsætter dømmekraften eller reaktionsevnen.

11.7 Omkostninger, afgifter, parkerings- eller andre bøder, som pålægges som følge af overtrædelse af færdselsloven eller i øvrigt i forbindelse med brugen af bilen, opkræves hos Brugeren. Vi kan opkræve og betale sådanne afgifter eller bøder fra det betalingskort, som Brugeren har oplyst i forbindelse med oprettelsen af Konto. I tillæg kan vi opkræve et administrationsgebyr på DKK 200.

11.8 Vi kan give politiet oplysning om hvilken Bruger, der i et bestemt tidsrum har benyttet bilen.

11.9 Bilen låses op ved brug af App’en. Bilen kan herefter startes/låses op/låses ved brug af App’en eller ved brug af den fysiske nøgle, der er placeret i bilens handskerum. Den fysiske nøgle skal placeres i handskerummet, når brug af den pågældende bil slutter. Nøglen må ikke overdrages eller kopieres. Brugeren er ansvarlig for forsvarlig opbevaring af nøgler. Placeres nøglen ikke korrekt i handskerummet ved ophør af brug af bilen, eller er nøglen blevet kopieret, skal Brugeren afholde alle omkostninger til udskiftning af låse og fremstilling af nye nøgler til bilen. Ved billeje i henhold til pkt. 10.3 udleveres kun fysiske nøgler.

11.10 Hvis Brugeren anvender køretøjet i strid med betingelserne i disse Vilkår, ophører brugerens ret til at leje biler gennem KINTO Share uden yderligere varsel.

11.11 Under din brug af et køretøj, skal du:

 • afhente køretøjet på det sted, hvor din arbejdsgiver har fået tilladelse til at parkere, og parkere det samme sted ved aflevering og senest på det aftalte tidspunkt; alle slags lys skal slukkes, og køretøjet skal være i samme stand, som da det blev modtaget (undtagen almindeligt slitage hidrørende fra korrekt brug). I tilfælde af at køretøjet ikke kan sikres i samme stand, når det returneres, eller i tilfælde af at du Bruger køretøjet til Privat Brug og returnerer køretøjet senere end til den aftalte tid, skal du straks kontakte os for at meddele os ethvert relevant problem, der er opstået.
 • undlade at bruge køretøjet til envejsrejser.
 • kontrollere, at alle ejendele er behørigt fjernet fra køretøjet, når det returneres. Vi kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlige for personlige ejendele, som er gået tabt, blevet stjålet eller beskadiget.
 • åbne køretøjet ved at låse dørene op med App’en.
 • altid have et gyldigt kørekort på dig, mens du bruger et køretøj.
 • overholde alle juridiske krav vedrørende drift og brug af køretøjet.
 • holde køretøjet i perfekt stand efter vedligeholdelsesinstruktionerne i bruger­manualen og i garantibogen. Enhver skade på køretøjet, som er forårsaget af usædvanlig eller forkert brug (uagtsomhed, brud på tilbehør, tab af nøgler, osv.), forudsat at det ikke er dækket af forsikringen, vil derfor berettige os eller ​​vores Tilknyttede Selskaber til at kræve erstatning for de tab, der er lidt. Dette inkluderer brug af den rigtige type brændstof til køretøjet. I tilfælde af en fejl forbeholder vi os ret til at opkræve ekstra omkostninger, blandt andet baseret på de omkostninger, vi ville blive påført, hvis køretøjet skal udskiftes med et køretøj i god stand.
 • straks standse det reserverede køretøj, hvis en alarm lyser på instrumentbrættet, og derefter kontakte os for en vurdering af, om fortsat kørsel er forsvarligt.
 • uden unødig forsinkelse underrette os om skader, der skyldes voldelige handlinger eller ulykker, som du bliver bekendt med før, under eller efter bestillingen.
 • tage passende skridt ved afslutningen af ​​brugen af ​​køretøjet for at undgå tyveri, altid rulle vinduerne op og låse med centrallåsen.
 • ved tyveri af køretøjet straks informere os om køretøjets stand og melde tyveriet til det lokale politi.

11.12 Under din brug af et køretøj må du ikke:

 • føre køretøjet under påvirkning af alkohol, stoffer eller medicin, der forringer din evne til at køre.
 • bruge køretøjet til transport af dyr (dvs. hunde).
 • ryge eller lade andre ryge, drikke eller spise i køretøjet.
 • efterlade køretøjet under utilstrækkelige hygiejniske forhold.
 • tillade nogen tredjepart at køre bilen eller videregive dine adgangsdata til tredjeparter, selv når disse tredjeparter også er brugere af Tjenesten.
 • transportere børn eller babyer uden korrekt hævning af sædet eller brug af barnesæde, og ved behørig overholdelse af producentens anvisninger vedrørende installation af babysæder.
 • deaktivere passagerairbag eller på nogen måde ændre køretøjets geolokaliserings-, overvågnings- og kontrolværktøjer.
 • foretage nogen form for æstetisk eller teknisk ændring i køretøjet uden vores udtrykkelige, forudgående, skriftlige samtykke.
 • installere reservedele og tilbehør i køretøjet eller foretage nogen form for reparation heraf uden vores udtrykkelige forudgående, skriftlige samtykke.
 • bruge køretøjet til lejet transport af passagerer eller varer.
 • bruge køretøjet til ulovlige formål eller på en ulovlig måde, herunder efter indtagelse af alkohol, narkotiske stoffer eller andre rusmidler, der forringer dømmekraft eller evne til at reagere.
 • videreudleje af køretøjet.
 • bruge køretøjet til konkurrencer, løb eller nogen anden form for testkørsel.
 • trække andre køretøjer.
 • køre væk fra offentlige veje eller køre i områder, der ikke er åbne for almindelig trafik.
 • bruge køretøjet til entreprenørtransport eller transport af varer eller fødevarer, der forårsager ubehagelig lugt eller usædvanlig slitage.
 • brug køretøjet til terrængående kørsel

 

12. SKADE

12.1 Brugeren skal straks underrette os om eventuelle skader, tekniske problemer eller ulykker via kontaktoplysningerne i pkt. 1.2. og udfylde en skadesrapport.

12.2 Ved leje til Professionelt Brug bærer virksomheden det fulde ansvar for brugen af ​​køretøjet i hele lejeperioden, indtil køretøjet er afleveret i henhold til pkt. 8.

12.3 Ved leje til Privat Brug bærer Brugeren det fulde ansvar for brugen af ​​køretøjet i løbet af lejeperioden, indtil køretøjet er afleveret i henhold til pkt. 8.

 

13. FORSIKRING

13.1 Vi har tegnet en omfattende tredjepartsansvarsforsikring for køretøjerne. I tilfælde af skade skal virksomheden/Brugeren betale forsikringsbeløbet for selvrisiko på maksimalt DKK 5.000, samt eventuelle skader, som ikke er dækket af forsikringen.

13.2 I tilfælde af, at du er ansvarlig for et tab eller en skade, og køretøjets forsikring ikke dækker (for eksempel fordi du har kørt under påvirkning af alkohol), skal du holde os og vores Tilknyttede Selskaber skadesløs for skader på køretøjet og for tredjeparters eventuelle krav; til dette formål skal du have tegnet en passende ansvarsforsikring, der dækker din brug af Tjenesten.

13.3 Brugeren skal:

 • straks meddele politiet om tyveri, hærværk og/eller skade på mennesker eller dyr, eller hvis tredjepartsansvar skal klarlægges
 • indhente navne og adresser på de implicerede parter og eventuelle vidner
 • afstå fra at indrømme skyld eller ansvar
 • ikke forlade køretøjet uden at tage forholdsregler for at sikre beskyttelsen af ​​køretøjet
 • så vidt muligt begrænse skader på køretøjet. Fortsat kørsel efter skaden er indtrådt er kun tilladt med vores forudgående tilladelse.

13.4 Hvis korrekt rapporteringsprocedure ikke følges, og hvis dette resulterer i ekstraom­kostninger for os, kan vi debitere alle sådanne ekstraomkostninger på det bankkort, som Brugeren registrerede ved oprettelsen af ​​sin Konto hos os. For leje af køretøjer til Professionelt Brug opkræves sådanne ekstraomkostninger direkte hos virksomheden.

 

14. PERSONDATA

14.1 Vi behandler dine personoplysninger, når du anvender KINTO Share, herunder lejer en bil via KINTO Share Tjenesten. I den forbindelse har vi udarbejdet en privatlivspolitik, hvor du blandt andet kan læse om de kategorier af personoplysninger, der behandles om dig, formålet hermed, retsgrundlaget herfor, dine rettigheder m.v. Privatlivspolitikken kan findes her: https://www.kinto-mobility.dk/privatlivspolitik.

 

15. FORTRYDELSESRET

15.1 Når Brugeren opretter en aftale om leje til Privat Brug, er sådan aftale om leje af bil i henhold til disse Vilkår omfattet af forbrugeraftaleloven.

15.2 I henhold til forbrugeraftaleloven gælder den almindelige fortrydelsesret ikke for biludlejningsvirksomhed.

15.3 Brugeren kan annullere en oprettet lejeaftale via KINTO Shares online bestillingssystem i overensstemmelse med pkt. 6.6.

 

16. SKIFT AF MEDLEMSTYPER

16.1 En Privat Bruger kan skifte mellem medlemstyperne med varsel til den 1. i den efterfølgende måned. Skift kan ske gebyrfrit. Der kan i bindingsperioden ikke skiftes fra korttidsleje til anden form for leje for biler, der er lejet i henhold til pkt. 10.3.

 

17. OPHØR / SLETNING AF KONTO

17.1 En Bruger kan til enhver tid opsige sin KINTO Share Konto til den 1. i den efterfølgende måned. Brugeren kan deaktivere sin konto uden varsel. Hvis Brugeren har en eller flere aktive lejeaftaler på tidspunktet for Kontoens ophør/deaktiveringen, skal Brugeren dog betale minimumslejen for de(n) pågældende lejeaftale(r) efter pkt. 10.3 i disse Vilkår, medmindre Brugeren annullerer lejeaftalerne i overensstemmelse med pkt. 6.6. Medmindre Kontoen er deaktiveret, kan Brugeren fortsat leje biler indtil opsigelsesperioden udløber. Medlemskab opkræves indtil udløbet af opsigelses­perioden.

17.2 En virksomhed kan opsige virksomhedens Konto til den 1. i den efterfølgende måned. Hvis en virksomhed opsiger sin Konto, deaktiveres medarbejderes tilknytning til virksomhedens Konto automatisk på datoen for udløbet af virksomhedens Konto. Brugerens private KINTO Share Konto påvirkes ikke af denne de-aktivering.

 

18. ÆNDRING

18.1 Vi har ret til at ændre disse Vilkår og prislisten med én måneds forudgående varsel. De ændrede Vilkår og prislister vil gælde for lejeaftaler, der oprettes efter at ændringerne er trådt i kraft. Ændringer vil blive sendt til den e-mailadresse, som Brugeren har registreret i KINTO Shares online bestillingssystem ved oprettelsen af kontoen.

 

19. FEJL OG MANGLER

19.1 Fejl, sammenbrud, ulykker og skader på bilen skal straks rapporteres til os.

19.2 Reparationer må ikke foretages uden vores skriftlig tilladelse.

19.3 Vi har truffet alle forholdsregler med henblik på at undgå mekaniske fejl og mangler. Skulle sådanne fejl og mangler alligevel opstå, er vi imidlertid ikke ansvarlige herfor og ej heller for eventuelle følger deraf.

19.4 Brugeren kan ikke kræve afhjælpning, omlevering, erstatning eller gøre andre retsmidler gældende i tilfælde af fejl og mangler ved køretøjet.

 

20. MISLIGHOLDELSE

20.1 Ved misligholdelse af aftalen/disse Vilkår, herunder ved manglende betaling eller manglende aflevering af køretøjet ved lejeperiodens udløb, kan køretøjet afhentes af os uden yderligere varsel. I sådanne tilfælde er vi berettiget til at lokalisere køretøjet ved brug af GPS. Brugeren er pligtig til at betale for enhver udgift, som vi måtte have i den forbindelse. Udgiften fremgår af vores gebyroversigt. Vi er berettiget til at hjemtage køretøjet via Fogedretten, hvilke omkostninger Brugeren er pligtig til at godtgøre os.

20.2 Ved afhentning af køretøjet er vi ikke ansvarlige for eventuelt løsøre efterladt af Brugeren i køretøjet.

20.3 Brugeren skal efter afhentning aflevere køretøjets nøgler inden 5 dage. Vi meddeler Brugeren, hvortil nøgler skal afleveres. Sker dette ikke inden for den givne frist, skal Brugeren betale for udgift til omkodning/udskiftning af lås.

20.4 Ved manglende aflevering af køretøjet ved lejeperiodens udløb, vil vi afmelde nummerpladerne hos Motorregistret og kørsel i køretøjet vil herefter ikke være lovlig. Det kan oplyses, at der indtræder registreringsafgift, hvilket Brugeren tillige hæfter for direkte overfor SKAT, hvis køretøjet anvendes efter endt lejeperiode. I et tilfælde af en afgiftsmæssig konsekvens, er Brugeren pligtig til at godtgøre os et beløb svarende hertil.

 

21. BEGRÆNSNINGER I ANSVAR

21.1 Vi er ikke ansvarlige for tab af eller beskadigelse af, i eller på køretøjet, af eller på varer eller i eller på et tredjepartskøretøj.

21.2 Vi er ikke ansvarlige for personskade eller død relateret til dig eller nogen tredjepart, der opstår som følge af brugen af ​​et køretøj.

21.3 Vi er ikke ansvarlige over for en Bruger i henhold til eller i forbindelse med disse Vilkår, uanset om det gælder erstatning (herunder uagtsomhed), misligholdelse af kontrakten, vildledning eller andet.

21.4 Uanset andre bestemmelser i disse Vilkår udelukker eller begrænser vi dog ikke vores ansvar for:

 • død eller personskade forårsaget af os
 • bedrageri, bedragerisk vildledning, grov uagtsomhed eller forsætlig forsømmelse forårsaget af os eller af vores medarbejdere eller agenter, eller
 • tab eller skade, som vi ikke kan begrænse eller udelukke i henhold til obligatorisk gældende lov.

21.5 I intet tilfælde kan vi dog påtage os ansvar for (i) tab af indkomst, driftstab, tab af potentiel forretning, tab eller ødelæggelse af data eller rekonstruktion af data, tab af goodwill, sikkerhedsbrud forårsaget af tredjepartsforstyrrelse af telekommunikation og/eller Internettet, tab af indtægter (hvad enten dette tab er direkte, indirekte eller afledt), (ii) tab eller skade som følge af ansvar over for (a) tredjepart(er) (hvad enten dette tab er direkte, indirekte eller afledt) eller (iii) enhver form for indirekte tab.

21.6 Vores samlede ansvar er under alle omstændigheder begrænset til et beløb på DKK 10.000.

 

22. FORCE MAJEURE

22.1 Vi er ikke ansvarlige, hvis forsinkelse eller manglende levering skyldes force majeure.

 

23. SÅDAN GØR DU, HVIS DU VIL KLAGE

23.1 Ønsker du at klage, opfordrer vi dig til at kontakte os skriftligt, hvorefter vi vil behandle din klage.

23.2 Du kan også klage til Center for Klageløsning, c/o Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Klage kan også indgives online på www.forbrug.dk. Retten til at klage kan i visse tilfælde være betinget af, at den vare eller ydelse, som du vil klage over, har kostet minimum kr. 1.000. Forbrugerklager kan også indbringes til Center for Klageløsning via Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside klagonline.forbrug.dk.

23.3 Forbrugere med bopæl i et andet EU-land kan også klage via EU kommissionens online klage platform: http://ec.europa.eu/odr.

 

24. TVISTER OG LOVVALG

24.1 Disse Vilkår er underlagt dansk ret og skal fortolkes i overensstemmelse hermed. Evt. lovvalgsregler, der fører til anvendelse af andet end dansk ret, finder ikke anvendelse.

24.2 Tvister, som ikke kan løses i mindelighed, skal indbringes for Retten i Glostrup i første instans med adgang til henvisning og anke i overensstemmelse med retsplejelovens almindelige bestemmelser herom. Sager, som vedrører leje af bil til Privat Brug, kan dog indbringes for byretten det sted, hvor Brugeren har bopæl.